Workshops

Workshops, cursussen, lezingen

Leerkrachten in het primair onderwijs horen het liefst met verhalen uit de praktijk hoe het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen aangepast en ingericht kan worden. Vanuit mijn ervaring in plusklassen vanaf 2005 en het full-time onderwijs voor hoogbegaafde kinderen aan de DaVinci afdeling van Montessorischool Westervoort sinds 2009, kan ik leerkrachten in reguliere klassen van het basisonderwijs handreikingen doen om het onderwijs aan de hoogbegaafde kinderen in hun groepen een impuls te geven.
Als ervaringsdeskundige met twee hoogbegaafde jongvolwassenen kan ik de uitdagingen die hoogbegaafde kinderen, hun ouders en hun leerkrachten tegenkomen vanuit drie gezichtspunten benaderen, toelichten en ook relativeren.

Executieve functies
Kinderen spelen graag. Daarbij aansluitend kan je kinderen over lastige drempels helpen door spellen en puzzels in te zetten die hen van alles leren. Het hele scala aan executieve functies kan getraind worden met behulp van spellen. Kinderen hebben niet eens door dat ze heel belangrijke vaardigheden aan het inoefenen zijn.
* Via Novilo geef ik driedaagse cursussen over het trainen van executieve functies door middel van spel.
* Via Ludiq in samenwerking met Ester Visser (van EVL psychologie) verzorg ik korte workshops over het afnemen van de Nepsy-II-NL (daarmee kan de neurologische kant van executief functioneren in beeld gebracht worden) in combinatie met spel. Eerstvolgende datum is 22 maart in Weesp. Deze cursus is volgeboekt.
* Regelmatig organiseer ik een cursus van twee avonden waarin leerkrachten handvatten krijgen om spellen in te zetten voor het trainen van executieve vaardigheden. Niet alleen leren ze de executieve functies kennen en herkennen, welke spellen je daarvoor inzet en op welke manier, ook krijgen ze handvatten hoe je met een grote groep kinderen spellen kunt spelen.
Mail voor informatie over de workshops executieve functies naar: Ludiq

mindset
Welke mindset is bevorderlijk voor de ontwikkeling en welke remt af? Hoe heeft de mindset zich in een kind ontwikkeld, hoe is het bij te sturen? Hoe houdt een kind zijn of haar mindset in stand en met welk effect?

onderpresteren
Wat is onderpresteren? Welke vormen van onderpresteren kunnen we onderscheiden? Hoe voorkom je of hoe keer je onderpresteren?

Ouders van plusklas deelnemers
Ouders met kinderen in de plusklas van Ludiq horen graag meer over de werkwijze en de effecten. Tijdens de intake krijgen ze al een goed beeld hiervan. Als de kinderen enige tijd deelnemen blijken ouders vaak meer te willen weten over de spellen die gespeeld worden en wat hun kind daarmee ontwikkelt. Voor hen worden avonden georganiseerd waarbij ze ervaren wat hun kind doet op een ochtend in de plusklas. Voor meer informatie over zo’n avond, kan je een mail sturen naar:  Ludiq

De volgende workshops zijn de afgelopen jaren gegeven op diverse gelegenheden/locaties

Het versterken van Executieve Functies door het spelen van spellen:

– SLO landelijke netwerkdag 2017
– Novilo 3-daagse specialisatiemodules 2015-heden
– de neuropsychologische kant van EF meten met de Nepsy-III-NL en spellen (in samenwerking met EVL psychologie, Ester Visser
– SLO expertmeeting hoogbegaafdheid 2012
– ECHA netwerkbijeenkomst 2013
– Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling. Uitwisselingsdag hoogbegaafdheid 2013
– SLO expertmeeting het jonge kind 2013
– HBoN schaaktoernooi 2013
– Teams Agnietenschool en Jeanne d’Arc in Elburg 2014
– HB024-026 2014
– Als leerkrachtbegeleider van de Leonardo stichting op scholen in Lent en Nijmegen

Over mijn boek ‘onderpresteren‘:
Workshops op diverse VO scholen voor ouders van middelbare scholieren.

 

IMG_9687