Beeldcoaching

Vroeger bekend als Video Interactie Begeleiding. Het grote verschil is dat VIB ingezet werd als het ergens fout ging. Beeldcoaching is uitdrukkelijk bedoeld om ingezet te worden in situaties waarin het goed gaat en waar iedereen wil werken aan het nog beter maken.

Hoogbegaafde kinderen krijgen niet altijd het aanbod dat bij ze past. Maar wat past? Ik probeer in beeld te brengen wat een kind kan en doet en ga met ouders en eventueel leerkrachten op zoek naar wat past. Naar een aanbod waarvan het kind door de inhoud en de manier van aanbieden, zich weer met plezier gaat ontwikkelen.

De opleiding heb ik gevolgd bij Christine Brons